+420 605 065 302 info@akhorska.com

Rodinné právo

Rodinné právo

S čím Vám v rodinném právu pomůžeme?

 

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní služby, které se týkají problematiky rodinného práva. V oblasti rodinného práva poskytujeme právní poradenství a zastupování v oblastech:

  • rozvod a zrušení registrovaného partnerství
  • zúžení společného jmění manželů
  • výživné
  • vymáhání výživného
  • dohody o vypořádání společného jmění manželů
  • úprava styku s nezletilým dítětem
  • ujednání ohledně rodičovské zodpovědnosti
  • osvojení           

Další služby

Oblasti naší praxe

Správní právo

Zastupování v přestupkovém a správním řízení, podání správním orgánům.

Občanské právo

Příprava, sepis a kontrola smluv, převody nemovitostí, správa pohledávek.