+420 605 065 302 info@akhorska.com

Insolvenční právo

Insolvenční právo

S čím Vám v rodinném právu pomůžeme?

 

Máte dluhy a chcete je řešit dříve než bude pozdě? JUDr. Miloslava Horská je zapsána již od roku 2009 v seznamu insolvenčních správců a aktivně tuto činnost vykonává. Můžeme Vám proto poradit v těchto záležitostech: 

    • poradenství před podáním insolvenčního návrhu
    • příprava, sepis a podání insolvenčního návrhu 
    • zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení 
    • sepis přihlášky pohledávky 
    • vedení incidenčních sporů

Další služby

Oblasti naší praxe

Obchodní právo

Závazkové právo, věci v souvislosti s obchodním rejstříkem, likvidace společností.

Pracovní právo

Vznik, změna a ukončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.