+420 605 065 302 info@akhorska.com

Pracovní právo

Pracovní právo

S čím Vám v pracovním právu pomůžeme?

 

V oblasti pracovního práva Vám může naše advokátní kancelář poradit s následující agendou:

  • vznik, změna a ukončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, výpovědi, okamžitá zrušení pracovních poměru, dohody o skončení pracovních poměrů) 
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) 
  • náhrada škody 
  • zastupování v pracovních sporech (jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance)

Další služby

Oblasti naší praxe

Insolvenční právo

Poradenství před podáním insolvenčního návrhu, příprava, sepis a podání insolvenčního návrhu.

Správní právo

Zastupování v přestupkovém a správním řízení, podání správním orgánům.