+420 605 065 302 info@akhorska.com

Občanské právo

Občanské právo

S čím Vám v občanském právu pomůžeme?

 

V oblasti občanského práva naše advokátní kancelář poskytuje široký výběr oblastí, ve kterých Vám můžeme pomoci. Můžeme vám poradit nebo zastupovat ve věcech ohledně:

  • vlastnické právo (převody nemovitostí, spoluvlastnictví, věcná břemena,..)
  • dědické právo (sepis závěti, zastupování v dědickém řízení)
  • závazkové právo (sepis či kontrola smluv)
  • kupní, darovací, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo,…)
  • správa a vymáhání pohledávek ve vykonávacím a exekučním řízení
  • náhrada škody a bezdůvodného obohacení
  • spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele (zajištění smluv, obchodních podmínek a GDPR pro správné fungování internetových stránek a e-shopů)

Další služby

Oblasti naší praxe

Rodinné právo

Rozvody, dohody o vyrovnání SJM, výživné, vymáhání výživného, péče o dítě.

Obchodní právo

Závazkové právo, věci v souvislosti s obchodním rejstříkem, likvidace společností.