Blanka Říhová

BLANKA ŘÍHOVÁ

Vedoucí kanceláře

Mám na starost veškerou administrativní agendu a zajišťuji plynulý chod advokátní kanceláře.

Dotazy